Diplom


Uppdaterad 2023-05-28

Kontrollerad 2023-05-28

lena.kalmer.lk@gmail.com

VÄLKOMMEN TILL HEDA HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

HEDERSDIPLOM


I samband med Östergötlands Fornminnes och Museiförenings årsstämma den 24 september 2011 besöktes den gamla komministergården, nuvarande hembygdsgården, i Heda. Ordförande Sören Ewaldsson berättade om gårdens historia.


Vid den efterföljande årsstämman i Väderstad tilldelades hembygdsföreningen ett Hedersdiplom. Motiveringen var som följer:


Heda hembygdsförening bildades 1951. Föreningensgrundarna var redan då inne på samma linje som senare staten med sina nationella kulturpolitiska mål, de senaste från 2009:


"Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet"


Av den anledningen blev alla sockeninvånare automatiskt medlemmar i föreningen och så är det än idag.


Från början inriktade sig aktiviteterna främst mot att i den gamla komminister-

bostaden inrätta ett sockenmuseum med från församlingsbor skänkta eller donerade "föremål och bohag av skilda slag".

Idag ägnas kraften mer åt forskning kring till exempel skifteskartor, åt att dokumentera olika hantverkare som verkat inom socken och åt att inventera gamla bilder.

 


Som ett resultat av forskning gav föreningen år 2004 ut boken "Heda sockens bebyggelse och boende" där drygt 200 byggnader dokumenterats i bild och text.


Heda hembygdsförening tilldelas Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings diplom för en gedigen hembygdsforskning och viljan att genom publik verksamhet dela med sig av vunna kunskaper.

Landshövding Elisabeth Nilsson överlämnar diplomet till ordförande Sören Ewaldsson.