Välkommen till Heda hembygdsförenings hemsida

STARTSIDA

KULTURSTRÅKET / HEDA GAMMALDAGS MARKNAD

HEMBYGDSFÖRENINGEN
Aktiviteter.
Gamla bilder
Gamla skolkort
Bilder från aktiviteter
Diplom

Hedaboken
Rättelser till Hedaboken 
Hembygdsgården

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Gamla bilder

 

Ett vykort på den gamla affären. Personerna är från vänster:

Virf, Oskar Jernström, Björnsson och Arvid Pettersson i Tuna.

 

Interiör från den gamla affären. 

Biträdet är Emil Jonsson (gift med Olga Fält) och springpojken Karl-Erik Pettersson (fosterson till Klara Pettersson, Hjalmarslund kallat  "Arabastället").

 

Kafferep i "Planteringen" (den skogsdunge som ligger väster om kyrkan och som planterades med björk och tall omkring 1912). Där brukade grannar samlas på sommaren och dricka kaffe.

Personerna är sittande från vänster:

 Anna-Sofia Jakobsdotter kallad "Snickarmor", Johanna Josefina Rapp, Emma Carlsson, Klara Pettersson.

Stående från vänster:

Bröderna Henning (kallad "vagnmakaren") och John Carlsson, bröderna Axel och Nisse Rapp, Anna Carlsson (syster till Henning och John), systrarna Edit och Ester Pettersson.

 

Tuna Södergård.

Bilden är tagen före 1906 då huset byggdes om till nuvarande utseende.

 

Tuna Östergård.

Huset som kallades "Långholmen" revs 1950 då nuvarande hus uppfördes.

Hedaslätt station.

Edvin Eldh född 1905 i Heda med döttrarna Kerstin och Monica (i barnstolen) framför Hedaslätt station.

Flygfoto från sydost över kyrkan med omgivning.

Flygfoto från söder över kyrkan med omgivning.
Kontrollerad: 2013-02-15 Uppdaterad: 2014-05-17